ห้องเรียนมอนเตสซอรี่ แห่งแรกในอำเภอเมืองนราธิวาส

Narashire Montessori (นาราไชเออร์ มอนเทสซอรี) 🎉🎉 เป็นสถาบันที่จัดการเรียนรู้แนวมอนเทสซอรี่ ส่งเสริมให้เด็กๆสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามต้องการและทำกิจกรรมด้วยตัวเองอย่างเหมาะสม โดยมีคุณครูที่ผ่านการอบรมมอนเทสซอรี่คอยดูแลและให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมให้กับน้องๆ🌷

เฟอนิเจอร์และอุปกรณ์ทุกชิ้น ในคลาสถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับสรีระของเด็กในวัยต่าง ๆ เพื่อให้น้องๆสามารถหยิบจับและทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงและมั่นใจ ส่งผลต่อสมาธิและความมั่นใจในตัวเอง 👧👦 

Narashire Montessori ปัจจุบันมีห้องเรียนสำหรับน้อง ๆ 2 กลุ่มคือ


อิสระในการเลือกงาน

เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ

พัฒนาองค์ความรู้ของผู้สอน

กิจกรรมนอกห้องเรียน

Going Out

พัฒนาทักษะด้านภาษา(ไทย)

พัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์